OSMTJ – BELGIUM

OSMTH SO

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

 

OVERZICHT

INTERNATIONALE STRUCTUUR

 

INTERNATIONAAL

DE GROOTMEESTER en/of DE REGENT:

&

DE MEESTERS
(zetelend in de International Board of Grand Officers / The Regency Council)

&

DE NATIONALE GROOT PRIOR MAGISTERS
(zetelend in de Supreme Grand Magisterial Council)

 

 

OVERZICHT

NATIONALE STRUCTUUR

 

NATIONAAL

GROOT PRIORIJ

Met hierin zetelend de dignitarissen van de 

Nationale Hoge Raad van België

o.l.v.

De Groot Prior Magister van België

en

De Groot Kanselier / De Groot Sénéchal
De Groot Secretaris Generaal
De Groot Zegelbewaarder
De Groot Commandeur

en facultatief:

De Groot Maarschalk
De Groot Baljuw
De Groot Visitator / De Groot Zwaarddrager
De Vicaris Generaal / De Groot Kapelaan

 

PRECEPTORIJ

o.l.v. :

De Meesters / De Preceptor & De Seneschal Principal 

en de Broeders / Zusters tot en met de Rang van Toegetreden lid (Ridder) / Graad 10°

 

PRIORIJ

Met hierin zetelend :

De Prior Commandeur / Preceptor,
De Commandeur Major,
De Commandeur Inspecteur,
De Commandeur Verificateur,
De Commandeur,
De Maarschalk,
De Baljuw,
De Visitator / Zwaarddrager
De Capitain,
De Eerste Luitenant,
De Luitenant,
De Vicaris / Kapelaan

 

DIVISIE

Met hierin zetelend :

De Prior Commandeur / Preceptor,
De Commandeur Major,
De Commandeur Inspecteur,
De Commandeur Verificateur,
De Commandeur,
De Maarschalk,
De Baljuw,
De Visitator / Zwaarddrager
De Capitain,
De Eerste Luitenant,
De Luitenant,
De Vicaris,
De Commandeur,
De Capitain,
De Ie Luitenant,
De Luitenant,
De Vicaris,
De Ridder,
De Sergeant,
De Provoost,
De Gardiaan,
De Wachter-Joncker,
De Wachter-Ecuyer

 

COMMANDERIJEN & AFDELINGEN

Met hierin zetelend :

De Commandeur
De Zwaarddrager
De Capitain
De Ie Luitenant
De Luitenant
De Vicaris
De Ridder
De Sergeant
De Provoost
De Gardiaan
De Wachter-Joncker
De Wachter-Ecuyer
De Novice
De Postulant
De Oblaat
De Observant
De Kandidaat

De Asprirant 

De Verzoeker

 

HUIZEN , ATERLIERS WERK- & STUDIEGROEPEN

o.l.v. :

Een toegetreden lid die minstens de Rang van Ridder bezit en bestaande uit alle geïnteresseerden bestaande uit Toegetreden leden, Copains & Copines, Ereleden, Sympathisanten , enz… .

 

 

+ Sovereign &Military Order of the Temple of Jerusalem +