O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

STRUCTUUR
NATIONAAL

OVERKOEPELEND BESTUUR NIVEAU
GROOT PRIORIJ
HOGE RAAD BIJ OSMTH SO
VASTE BESTUURSCOMMISSIE BIJ OSMTH SO
AARTSBROEDERLIJK GENOOTSCHAP GEZELLEN VAN DE VIIe ZALIGHEID
TUCHTCOMMISSIE
KANSELARIJ

 

PRIORIJ NIVEAU
PRIORIJ DE HEILIGE GRAAL
PRIORIJ VAN VLAANDEREN
PRIORIJ VAN WALLONIË

 

DIVISIE NIVEAU
DIVISIE : “GUARDIA TEMPLARI”
DIVISIE : “INTERNATIONAAL STUDIE CENTRUM”
PERCEPTORIJ

 

COMMANDERIJ NIVEAU
GROOT PRIORALE GRAAL COMMANDERIJ
COMMANDERIJ: “SINT BERNARDUS / ANTWERPEN METROPOOL”
COMMANDERIJ: “SINT MARTINUS / ANTWERPEN WESTPOORT”
 COMMANDERIJ: WALLONIË
LOGE: “CAVALARIA TEMPLARI”

 

AFDELING NIVEAU
AFDELING: “CARITAS”
AFDELING: “SKYWATCH ISC”
CHAPTER: “ANTWERP METROPOLE”

 

PERMANENTE HUIZEN, ATELIERS, STUDIE & WERKGROEPEN NIVEAU
HUIS: “DE MYSTIEKE TEMPEL VAN SOLOMON”
HUIS: “WICCA COVEN : LA LUNA”
HUIS: “COMMUNICATIE”
HUIS: “WEB & SOCIAL MEDIA”

ATELIER: “TRAVEL”
ATELIER: “ARTS”

WERKGROEP: “CARITAS”
STUDIEGROEP: “GESCHIEDENIS”
STUDIEGROEP : “BIJBELSTUDIE”

 

CABINET NIVEAU
CABINET: GROOT PRIOR MAGISTER
CABINET: GROOT SENECHAL / GROOT KANSELIER

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem