O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

WAARSCHUWING

Wees behoedzaam voor

Frauduleuze Praktijken en Pseudo Tempeliers

Het landschap van de talrijke Tempeliers Ordes verspreid over de wereld is verdeeld en bestaat thans uit tal van diverse neo-Tempeliers organisaties, (circa 150) , die alle pretenderen de originele, de oudste of de beste te zijn. … .

De wereld van Tempeliers spreekt voor velen tot de verbeelding. ‘Het Ridderschap’ , ‘de klederdracht’ , ‘de uniformen’ ‘het ongekende’ , ‘de mystiek’ , ‘de rituelen’ , ‘het avontuurlijke’ en ‘de geheimen’ oefenen vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit.

Vaak om totaal verkeerde redenen wensen sommigen zich dan ook aan te sluiten bij de ‘Tempel Organisatie’.  Sommigen beschouwen de Tempel Orde als een louter folkloristisch gebeuren, een netwerk, een vrijetijdsclub of zelfs  een militie of sekte !

Wanneer zij als sollicitant afgewezen worden stichten zij zelf dan maar een nieuw ‘clubje’.

Bovendien loopt het in onze hedendaagse maatschappij vol met pseudo tempeliers, fantasten, charlatans, oplichters, bedriegers en zelfs, zoals in het verleden reeds bleek, personen die menen één of andere vijand met geweld te moeten bestrijden en zulks onder een valselijke  ‘Tempeliers vlag’ …. .

Onder het motto van ‘vrijheid van vereniging’ kan immers letterlijk iedereen een nieuw ‘clubje’ opstarten en zich ‘Tempelier’ noemen.

Zo ontstonden er in het verleden tal van ‘Pseudo Tempeliers Verenigingen’ die de fundamentele waarden en plichten van het Tempelier-schap en de filosofie van de Tempel Orde in het totaal niet respecteerden en hierbij de echte Orde in een slecht daglicht stelden.

In de hedendaagse ‘Tempelierswereld’ zijn er dan ook tal van neo-Tempeliersordes die elke vorm van enige legitimiteit missen. Zij verkregen helemaal géén goedkeuring van, of werden ook door géén officiële instantie erkend.

Hun ‘riddering’ is dan ook louter folkloristisch en heeft totaal géén officiële draagkracht.

Om toch maar enige legitimiteit aan te tonen, claimen zij erkend te zijn door één of andere officiële instantie. Als men dit dan vervolgens wat verder onderzoekt blijkt het hier vaak eerder om nogal ‘dubieuze’  of ‘niet transparante’ organisaties te gaan…. .