O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

Van harte welkom bij De Orde.

 De Orde” :

OSMTJ – BELGIUM” : Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem  – Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem” is binnen de Tempel gemeenschap, één der oudste Ordes in België.

De geschiedenis van de Tempelorde in België gaat ingevolge de Fontaine d’honneur terug tot in 1881 en werd publiekelijk geregistreerd in 1932.  Ingevolge de naderende oorlog werd er vanaf 1939 verplicht ondergronds verder gewerkt. Vanaf 1951 verscheen de Tempelorde terug in de openbaarheid.

Gedurende de daarop volgende jaren werkte De Orde onder verschillende benamingen waaronder : “HET MEEST EERBIEDWAARDIG AARTSBROEDERLIJK GENOOTSCHAP VAN DE GEZELLEN VAN DE VIIe ZALIGHEID”, (hetgeen later één van onze afdelingen werd en tot op heden, verder werkt als ons Raadgevend Orgaan)., “Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Strictae Observantiae”, Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem volgens de Strikte Observantie” & “Autonome
Groot Priorij van de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem”

Aanvankelijk verkregen wij onze legitimiteit door de officiële erkenning door het Hoogste Internationaal Tempel Orgaan :  De Graaf :  Prince Régent: Don Fernando Campella Pinto Pereira DE SOUSA FONTES (Portugal), doch na herhaalde vaststellingen van ernstige onregelmatigheden en inbreuken tegen De Regel en de Constitutie van De Orde, werkten wij gedurende vele jaren verder als een autonome Groot Priorij. 

en verkregen vervolgens als enige Orde de formele erkenning door :

Zijne Zaligheid, GREGORIOS III – Patriarch van Jerusalem en de stoel van Antiochië, van de Griekse Melkite Katholieke Kerk – Batriyark van de steden van Antiochië, Alexandrië en Jerusalem , van Cilicia, Syrië, Iberia, Arabië, Mesopotamië, Pentapolis, Ethiopië en van Egypte en het Oosten”.

Door kruisbestuiving en samensmelting met Broeders van andere Ordes zoals o.m. : Rozenkruisers, Johanieters en de Vrijmetselaars Grootloge van België werden wij vervolgens omgedoopt tot : “De Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

Thans werden wij volwaardig opgenomen in de wereldwijde overkoepelende structuur van het officiële orgaan “O.S.M.T.J. ” – “Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem” – www.osmtj.neten zulks onder de impulsen en in nauwe samenwerking met onze Amerikaanse zusterorde OSMTJ USA – www.theknightstemplar.org – en genieten de Internationale erkenning als

O.S.M.T.J. – BELGIUM

+ DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË +
+ THE GRAND PRIORY OF BELGIUM +
+ LE GRAND PRIEURE DE BELGIQUE +

en werken onder de Internationale leiding van S.E., Regent Prof. Dr. Nicolas HAIMOVICI HASTIER (Nice, France) (San Remo, Italy).

                                              

We are part of the international order, OSMTJ (OSMTJ.net).  “OSMTJ” is the French acronym  for,  “Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem.” The United States Grand Priory translates its name into English as: “The Supreme Military Order of the Jerusalem Temple.” Our Order strives to the highest ideals of and draws its inspiration from the ancient Order of the Temple. Although no group can claim direct descendancy from the ancient Order, we strive to be the spiritual and philosophical heirs to the ancient Knights Templar founded by Hugues de Payens in 1118.  Our Grand Masters are elected and serve for life, just as it has been done since the beginning of the Order.  The position of Grand Master can not be passed on through anyone’s will or by being the son of a Grand Master.  Any, so called, “Templar” Order that uses those claims to support Grand Master succession is not legitimate.  Our Regent is his S.E., Dr. Nicolas Haimovici Hastier.

Our Order was restored by His Imperial Majesty, Napoleon Bonaparte, by imperial decree in 1807.  In 1853, it was given recognition by Emperor Napoleon III.  In 1918, the Order was re-registered in France in accordance with French law.  On January 19th, 1932, it was registered in Brussels, Belgium: 1957 Namur / Belgium BE-410 20708.  This recording was done by three Belgian Templars in Brussels, Joseph Cleeremans, Gustave Jonckbloedt and Théodore Covias.  The record of the registration of the “Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem”  appears in the Belgian Monitor on January 20, 1933.  Lastly, our Order was re-registered in Namur, Belgium, on November 15th, 1975.  These registrations can be viewed by clicking on the USA website : Documents Page.

The Supreme Military Order of the Jerusalem Temple and this website is a wholly owned ministry of Templar Church, (TemplarChurch.org).  Templar Church is a legally constituted church in the USA and incorporated in the state of New Hampshire with Business ID: 72535.

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem

BELGIU